In túi cafe 8 cạnh không cần trục ống đồng, số lượng ít