Mọi đơn hàng 3MBOX chỉ thanh toán qua các tài khoản với chủ tài khoản bên dưới. Nếu chuyển khác số tài khoản bên dưới thì 3MBOX chúng tôi không chịu trách nhiệm của đơn hàng.

Chúng tôi có 2 hình thức Chuyển Khoản hoặc Tiền mặt tại công ty.

Chủ tài khoản: Đỗ thị thuỳ linh

Số tài khoản:19029113636024

Ngân hàng: Techcombank – CN Hoàng Gia